Juistheid van een taxatie

Elke taxatiewaarde pretendeert dat deze waarde de prijs is die de woning op gaat brengen. Wanneer een woning verschillend gewaardeerd wordt, rijst de vraag binnen welke marge de taxatiewaarden acceptabel zijn.

In Engeland is onderzoek gedaan naar de verwachting van acceptabele verschillen tussen taxatiewaarden. Aan de hand van gerechtelijke uitspraken is gemeten wat over het algemeen de procentuele afwijking mag zijn. Uitkomst van dit onderzoek is, dat een afwijking van 10 tot 15% geaccepteerd is voor de reguliere taxaties. Bij moeilijk te taxeren objecten loopt de geaccepteerde afwijking op naar 20%.

Er zijn instanties en onderzoekers die de uitkomsten van het onderzoek in Engeland aan de strenge kant vinden. Zij stellen een afwijking van 20% voor de reguliere taxaties acceptabel. Een percentage voor moeilijk te taxeren objecten wordt niet genoemd.

Kwaliteit modelmatige waardebepaling

In Nederland en daarbuiten worden steeds vaker statistische modellen gebruikt om waarden van woningen te bepalen. Om de kwaliteit van de modelmatige waardebepalingen te beoordelen, heeft de Waarderingskamer nationale richtlijnen opgesteld. Internationaal is dit gedaan door de International Association of Assessing Officers (IAAO).

De uitgegeven richtlijnen verschillen voornamelijk in de nadruk die gelegd wordt op het percentage dat de modelmatig bepaalde waarde van de koopsom afwijkt. De IAAO legt veel meer nadruk op dit percentage dan dat dit nationaal wordt gedaan. De onderstaande tabel geeft de kwaliteitsnormen van de IAAO weer.

Soort eigendom Maten voor de centrale trend Spreidings-co efficiënt (COD) Prijsgerelateerde afwijking
Eensgezinswoningen      
Recenter gebouwd, homogene gebieden 0.90-1.10 Kleiner dan 10.0 0.98-1.03
Ouder, heterogene gebieden 0.90-1.10 Kleiner dan 15.0 0.98-1.03
Landelijk gebied, recreatiewoningen 0.90-1.10 Kleiner dan 20.0 0.98-1.03
Appartementen 0.90-1.10 Kleiner dan 20.0 0.98-1.03
Beleggingsobjecten      
Groot stedelijk gebied 0.90-1.10 Kleiner dan 15.0 0.98-1.03
Klein stedelijk gebied 0.90-1.10 Kleiner dan 20.0 0.98-1.03
Grond 0.90-1.10 Kleiner dan 20.0 0.98-1.03
Andere eigendommen 0.90-1.10 Varieert 0.98-1.03

De rubriek ‘maten voor de centrale trend’ geeft weer of de schattingen gemiddeld genomen overeenkomen met de werkelijk verkregen waarden. De rubriek ‘spreidingscoëfficiënt’ geeft aan hoeveel procent een specifieke schatting in verwachting zal afwijken van de koopsom. De ‘prijsgerelateerde afwijking’ geeft aan of hogere koopsommen structureel meer overschat/onderschat worden dan lagere koopsommen. Buiten deze maten geeft NBWO ook aan hoeveel procent van de schattingen minder dan 5%, 10% en 15% van de koopsommen afwijken.