Databronnen

NBWO maakt onder andere gebruik van onderstaande databronnen:

Het Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving.

DataLand

DataLand is het centrale loket voor gemeentelijke vastgoedinformatie. Namens de aangesloten gemeenten maakt DataLand deze gegevens toegankelijk voor bedrijfsleven en overheid. Vastgoedinformatie wordt gebruikt voor onder meer de ontwikkeling van infrastructurele projecten, milieueffect- en veiligheidsrapportages en nationale rampenplannen. NBWO is ook een van de afnemers van deze gegevens.

Het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeven van de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven is gecentraliseerd. Het CBS levert o.a. de welstandsgegevens van het modelwaarderapport.

Bridgis

Bridgis is gespecialiseerd in het ontwikkelen, combineren en toegankelijk maken van geografische data. Bridgis kent vier kernactiviteiten: Geo-data, DSP, Geo-dataprojecten en Geo-webdiensten in de diverse werkgebieden. Bridgis levert o.a. het kaartmateriaal van het modelwaarderapport.

Cyclomedia

CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving op basis van Cyclorama's (sferische panoramafoto’s). Dankzij unieke, door CycloMedia ontwikkelde, opname- en verwerkingstechnieken worden dagelijks grote gebieden fotografisch vastgelegd en in een online database opgenomen. Cyclomedia levert de foto's in het modelwaarderapport.