Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

NBWO zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te presenteren. NBWO kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. NBWO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

NBWO kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. NBWO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.

NBWO heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. NBWO kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. NBWO is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Privacy Statement

NBWO respecteert de privacy van bezoekers en/of klanten van deze website. Hoewel de grootste nauwkeurigheid wordt betracht kan NBWO niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden wederrechtelijk wordt verkregen.