Duidelijk waardebeeld

Het is belangrijk een goed beeld te hebben van de waarde van de koopwoningen in uw gemeente. Modelmatige taxatie is in de bepaling van deze waarde niet meer weg te denken. Om te voorkomen dat u de koopwoningen in uw gemeente te hoog òf te laag taxeert biedt het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken een oplossing; de contra-expertise. Een ‘second opinion’ voor uw waardebepaling.

Contra-expertise WOZ

Met de contra-expertise van NBWO kan uw gemeente voorkomen dat ze premies misloopt door een te lage taxatie. Daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, daalt het aantal bezwaarschriften. Hiermee voorkomt uw gemeente de hoge juridische kosten die de bezwaarschriften met zich mee brengen. Uw gemeente geeft uitsluitend inzichtelijke, betrouwbare en transparante WOZ-beschikkingen uit.