Bestaat er een module om woningwaarde te berekenen?

NBWO biedt een aantal mogelijkheden. Grofweg zijn er twee varianten. Een waarbij de klant een globale inschatting van de waarde kan krijgen op basis van kengetallen en enkele kenmerken van de woning. Voor deze module betaalt u NBWO maandelijks een bedrag, ongeacht het aantal keren dat de waardebepaling wordt gedaan.

De tweede variant is een nauwkeuriger waardeberekening op basis van actuele koopsom informatie van het Kadaster. Voor deze dienst betaalt u een basis bedrag per maand en een bedrag per keer een waardeberekening wordt opgevraagd. Optioneel kunnen hier foto's en/of een kaartjes aan worden toegevoegd.

Op deze mogelijkheden zijn variaties mogelijk, afhankelijk van uw wensen.

Terug naar FAQ pagina