Modelmatige woningwaardering

Modelmatige woningwaardering is een taxatie van een woning zonder dat deze daarvoor hoeft te worden bezichtigd. Op basis van verzamelde gegevens en statistische analyses kan een betrouwbare waardebepaling worden afgegeven.

Historie

Het modelmatig waarderen (geautomatiseerde waardebepalingsmodellen) van woningen is begin jaren negentig ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het gebruik van waarderingsmodellen is hier volledig geaccepteerd en uitgegroeid tot een bedrijfstak waar veel bedrijven in opereren.

Geschat wordt dat in 2002 meer dan 10 miljoen modelmatige taxaties zijn uitgevoerd. In vergelijking met 1996 is dit een stijging van 400%. Hypotheekmaatschappijen zijn in de VS de grootste afnemers van modelmatige waardebepalingen. De betrouwbaarheid van woningwaarde modellen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Mede hierdoor is de afzet van woningwaarde modellen in de VS sterk gestegen.

Brede acceptatie

De trend van modelmatig waarderen van woningen, is halverwege de jaren negentig door NBWO naar Nederland gehaald. In eerste instantie stonden bedrijven huiverig tegenover deze innovatie. Veel bedrijven twijfelden over de betrouwbaarheid van de modellen. Er zijn echter nationale en internationale richtlijnen uitgegeven waaraan de automatische waardebepalingen moeten voldoen. Modelmatige woningwaardering heeft zich nu al voor veel bedrijven bewezen. Bedrijven uit verschillende branches hebben met woningwaardemodellen structurele besparingen weten te realiseren.