Onderzoeken

NBWO kan verschillende onderzoeken uitvoeren om de waarde en/of de waardeontwikkeling in kaart te brengen:

  • Onderzoek naar de onderlinge waardeverhouding;
  • Complete herwaardering van een (deel)-portefeuille;
  • Niveau van huurprijzen ten opzichte van de marktwaarde of ten opzichte van elkaar.

Deze onderzoeken kunnen gebruikt worden bij het opstellen van uitpondscenario’s, bij het vaststellen van huurwaarden of bij het waarderen t.b.v. jaarrekeningen.

Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in deze producten en diensten van NBWO.

Extra services

NBWO biedt tal van services om inzicht te krijgen in de waarde van uw bestand of in de waardeverhoudingen. Wij kunnen onder andere de waarde vaststellen aan de hand van onze modelmatige waardebepalingen. Daarnaast is het mogelijk om de waarde te laten bepalen door de taxateurs van NTS. Natuurlijk zijn ook combinaties van bovenstaande oplossingen mogelijk.